Hallituksen toimintakertomus

Ympäristötekijät

Bittiumin liiketoiminta keskittyy pääasiassa tuotteiden suunnittelemiseen, valmistuskumppanien suorittamaan tuotteiden kokoamiseen, myyntiin ja markkinointiin. Tämä vastaa vain pientä osaa tuotteiden koko elinkaaren ympäristövaikutuksista. Yhtiön valmistuttamien omien tuotteiden kokonaisympäristövaikutukset eivät ole merkittäviä.          

Bittium uudisti ympäristöjärjestelmänsä sertifioinnin ISO 14001.2015 mukaiseksi kesäkuussa 2016. Yhtiö seuraa maailmanlaajuisesti tuotteiden ympäristövaatimuksia sekä niistä johdettuja maakohtaisia säädöksiä konsernin toimintaan liittyen. Ympäristövaatimuksissa on huomioitu ja sovellettu suunnittelussa ROHS- (vaarallisten aineiden käyttö) ja WEEE (sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätys) -direktiivien vaatimuksia vuodesta 2002 lähtien.        

Bittiumin toiminnassa hyödynnettäviä ja sovellettavia ympäristöstandardeja ja säännöksiä on esitetty Bittiumin ympäristösisältölistassa, jonka vaatimukset on ulotettu myös merkittäviin Bittiumin toimittajiin. Sisältölista sisältää ROHS2-, viimeisimmän ROHS3- ja REACH-direktiivien ohella kullekin markkina-alueelle sovellettavien ainesosien sisältövaatimukset, joita vasten tehdään tarvittaessa materiaaliselvitykset. Lisäksi asianomaisissa listoissa huomioidaan asiakaskohtaiset vaatimukset. Yhtiössä on päivitetty ympäristösisältölistaa pääsääntöisesti puolivuosittain ja sovellettu asianomaisia ympäristövaatimuksia tuotteisiin tai ratkaisuihin, joissa Bittiumilla on joko omaa osittaista tai ympäristöllistä kokonaisvastuuta sovellustarkoituksesta riippuen. 

Vuonna 2017 aikana Bittium on edelleen kehittänyt sertifioitua ETJ+:n mukaista energiahallintajärjestelmäänsä myös ISO 50001 -energiatehokkuusstandardin kattavaksi. Tavoitteena on päivittää energiatehokkuusjärjestelmän sertifiointi ISO 50001:n mukaiseksi vuoden 2018 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.  Bittiumilla on myös energiaviraston hyväksymiä yrityksen energiakatselmuksen vastuuhenkilöitä palveluksessaan.

Bittium on edelleen kehittänyt ympäristöraportointiaan, jonka perusteella vuoden 2017 ympäristötavoitteita on seurattu. Ympäristöraportoinnissa on huomioitu vastuullisuusraportoinnin vaatimukset ja raportointitulokset on julkaistu osana vastuullisuusraporttia. Yhtiö myös kehitti merkittävästi energiatehokkuuttaan uusissa Oulun toimitiloissa, jotka pääsääntöisesti kattavat Leed Gold -tason vaatimukset. Hyödynnettävinä keinoina oli muun muassa aurinkoenergiapaneelien käyttöön ottaminen ja siten sähkötehokkuuden merkittävä parantaminen aurinkoenergian avulla, jonka tulosten odotetaan olevan selkeästi havaittavia vuonna 2018.