2017

Avainluvut

Tuotteet

16,3

MEUR
Liikevaihto

51,6

MEUR
Palvelut

34,9

MEUR
Liiketappio

-6,2

MEUR
Kassa ja
likvidit varat

62,9

MEUR
Netto-
velkaantumisaste

-52,9%

Lue lisää

Tärkeimmät lehdistö- tiedotteet

Lue kaikki

Henkilöstö

Yhteensä
619