Bittium vuonna 2017

Henkilöstö

Vuoden 2017 lopussa Bittiumissa työskenteli yhteensä 619 henkeä Suomessa, USA:ssa, Meksikossa, Isossa-Britanniassa ja Singaporessa. Henkilöstön keski-ikä oli 42 vuotta. Suurin osa yhtiön henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä. Henkilöstön määrä pysyi melko tasaisena vuonna 2017, mutta vuoden loppua kohti ennakoitiin rekrytointitarpeita, joihin on lähdetty vastaamaan erityisesti vuoden 2018 alussa.

Bittiumin ydinosaamiseen kuuluu vahva ja laaja-alainen tietoturvan, radioteknologian, sulautettujen ohjelmistojen, elektroniikan ja tuoteintegroinnin sekä biosignaalien mittaamisen tuntemus. Bittiumin tapa työskennellä (Way of Working) perustuu niin sanottuihin lean- ja ketteriin menetelmiin (lean and agile methods). Toimintatapoihin liittyen kehittämisen painopistealueina vuoden 2017 aikana olivat toiminnan ja prosessien digitalisointi, ohjelmistojen elinkaarenhallinta, reaaliaikaisten palaute- ja visualisointimenetelmien kehittäminen ja toteuttaminen sekä ei-toiminnallisten laatuvaatimusten hallinta (muun muassa Q-Rapids, EU:n Horisontti 2020 -ohjelma). Osaamisen kehittymistä tuetaan virtuaalisilla osaamistiimeillä ja tarpeen mukaisilla teknologiakoulutuksilla, joita järjestettiin useita myös vuoden 2017 aikana.

Bittiumin vuosittaisen henkilöstötutkimuksen BES:in tulosten mukaan Bittium on hyvä työpaikka; henkilöstön sitoutuneisuusindeksi vahvistui merkittävästi vuodesta 2016. Erityisenä vahvuutena säilyivät edelleenkin Bittiumin kulttuuri ja tapa toimia ja hyvä yhteishenki. Luottamus johtoon sekä esimiesviestintä saivat aiempaa paremmat arvosanat. Yhtenä syynä esimiesviestinnän edelleen parantuneisiin tuloksiin nähdään vuonna 2016 toteutettu uudistus, jossa luovuttiin vuosittaisesta määrämuotoisesta kehityskeskustelusta ja luotiin henkilöille ja esimiehille joustavampi ja välittömämpi tapa vuorovaikutukseen kvartaaleittain pidettävissä lyhyemmissä kahdenkeskisissä tapaamisissa. Uusi toimintatapa mukailee aiempaa paremmin valmentavan johtamisen periaatetta ja tukee esimiestyön tuloksellisuutta matriisiorganisaatiossa.

Elokuussa koko Bittiumin henkilökunta kutsuttiin Ouluun strategiatilaisuuteen, ja ilta jatkui Kiimingin Koitelinkoskella BitStock Elää 2017 -festivaalien muodossa. Mukaan tapahtumaan saatiin myös myyntihenkilöstömme ympäri maailmaa. Luonnonkauniissa ympäristössä nautittiin hyvästä seurasta ja ruuasta, tunteita herättävästä tiimikisasta, jonka voitti tiimi nimeltään ´Vamos Mexico´ sekä elävästä musiikista.

Vuoden 2016 lopussa ostetun kuopiolaisen medikaalituotteisiin erikoistuneen Mega Elektroniikka -konsernin integraatio osaksi Bittium-konsernia sujui mutkattomasti myös henkilöstökäytäntöjen osalta.

Loppuvuodesta Bittiumin Oulun henkilöstö muutti uuteen pääkonttoriin Ritaharjuntie 1:een. Muuton myötä Oulun noin 450 henkilöä pääsivät kaikki saman katon alle, kun aiemmin töitä tehtiin kolmessa rakennuksessa Tutkijantien molemmin puolin. Henkilöstö otti muutoksen vastaan hyvin, muun muassa työkavereita näkee nyt aiempaa useammin.

Uusi rakennus on toteutettu monimuototoimistona, ja kaikilla henkilöillä on omat, pysyvät työpisteet, mutta tilojen jaottelua ja kulkuoikeuksia on helppo muokata ja yhdistellä projektitilanteiden muuttuessa. Näin tuotekehityksen luottamuksellisuuteen liittyvät asiakasvaatimukset ja tiimien toimivuus pystytään huomioimaan nopeasti ja joustavasti henkilöstön viihtyvyyttä vaarantamatta. Uusien toimitilojen käyttöönoton jälkeen lähes kaikilla bittiläisillä on käytössään sähkösäätöiset pöydät, ja ergonomiaan on muutenkin panostettu. Uudet tilat vihittiin käyttöön samalla, kun Bittiumin uudet arvot Luottamus, Rohkeus ja Innovointi julkistettiin henkilöstölle.