Vastuullisuus Bittiumilla 2017

Taloudellinen vaikuttavuus

Bittiumille taloudellinen vaikuttavuus perustuu liikeidean toteuttamiseen siten, että yhtiö saavuttaa pitkäjänteisen taloudellisen menestyksen, jonka turvin se voi jatkuvasti kantaa vastuunsa osana kansantaloutta ja yhteiskuntaa.

Bittiumille taloudellinen vastuu tarkoittaa lisäarvon luomista yrityksen sidosryhmille, yrityksen talouden ja resurssien tehokasta hallintaa sekä pitkän ajan kasvun ja taloudellisen vakauden varmistamista.

Bittium haluaa huolehtia omasta kannattavuudestaan ja kilpailukyvystään, jotta se on elinvoimainen myös pitkällä tähtäimellä. Jos yrityksen talous ei ole kunnossa, heijastuu se osaltaan yhtiön kykyyn huolehtia muun muassa sosiaalisesta ja ympäristövastuusta.

Taloudelliset vaikutukset

Bittium on kansainvälinen yhtiö, jolla on toimintaa Euroopassa, Amerikassa ja Aasiassa. Yhtiön taloudellisessa vaikuttavuudessa korostuu kuitenkin paikallisuus. Bittium on esimerkiksi yksi merkittävimmistä työnantajista ja taloudellisista toimijoista Oulun alueella.

Tuloksellinen toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilöstölle, kumppaneille, alihankkijoille, jälleenmyyjille, asiakkaille, kunnille ja valtioille. Pitkäjänteisen ja johdonmukaisen strategian tavoitteena on tuottaa lisäarvoa sidosryhmille myös tulevaisuudessa.

 

Investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön

Bittium toimii alalla, jossa tulevaisuuden tuotteet ja palvelut rakennetaan jatkuvalla kehittämisellä, innovaatioilla ja eri alojen asiantuntijoiden yhteistyöllä. Bittium on voimakkaasti mukana teknologiakehityksen kärjessä. Vahva yhteistyö akateemisten tutkijoiden ja Bittiumin liiketoiminnan välillä lisää ymmärrystä merkittävistä uusista tieteellisistä läpimurroista ja edistää myös digitaalisen yhteiskunnan kehitystä.

Tutkimushankkeissa Bittium osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön muun muassa eurooppalaiseen Q-Rapids -projektiin, jossa yhtiö on mukana kehittämässä ei-toiminnallisten laatuvaatimusten hallintaa. Projekti on osa suurta eurooppalaista innovaatio- ja rahoitusohjelmaa nimeltä Horizon 2020 (H2020). Bittium osallistuu vuosittain myös useisiin hankkeisiin Euroopan tutkimusinstituutin jäsenenä (EIT, European Institute of Innovation and Technology). Vuonna 2017 Bittium oli mukana muun muassa ACTIVE- sekä Rapid Deployable Networks (RDN) -hankkeissa.

Bittium osallistuu myös lukuisiin kansallisiin yhteistyö- ja tutkimushankkeisiin. Tällaisia ovat esimerkiksi Business Finlandin tutkimusohjelmat sekä erilaiset konsortiohankkeet. Vuonna 2017 Bittium osallistui muun muassa DIMECC:in (Digital, Internet, Materials & Engineering Co-Creation) Cyber Security -ohjelmaan johtavana yrityksenä sekä DIMECC N4S (Need for Speed) -ohjelmaan. N4S:sta saatuja tuloksia on esitelty myös kansainvälisissä konferensseissa, kuten ohjelmistopuolen ProFes:issa (Product Focused Software Process Improvement). Hankkeissa on ollut mukana useita satoja tutkijoita, joiden kanssa Bittium on tehnyt yhteistyötä laajasti.

Investoinnit tutkimus- ja kehitystyöhön kasvoivat vuoden 2017 aikana merkittävästi ja olivat 29,1 prosenttia liikevaihdosta. Tuotekehitysinvestoinnit kohdistuivat pääsääntöisesti puolustusteollisuuden tuotevalikoiman laajentamiseen taktisessa viestinnässä sekä erilaisten viranomais- ja erikoispäätelaitteiden ja niitä tukevien ohjelmistojen tuotekehitykseen. Vuonna 2017 Bittium aloitti uusien ohjelmistoradiopohjaisten taktisten radioiden Bittium Tough SDR -tuoteperheen kehittämisen. Tuoteperheeseen kuuluvat Bittium Tough SDR Handheld -käsiradio ja Bittium Tough SDR Vehicular -ajoneuvoradio.

Vuonna 2017 Bittium jatkoi tietoturvallisen Bittium Tough Mobile -älypuhelimen kehitystä sekä sen seuraavan sukupolven tutkimusta ja tuotekehitystä.  Myös panostukset terveydenhuollon teknologiatuotteiden edelleen kehittämiseksi jatkuivat.