Bittium vuonna 2017

Konsernin laaja tuloslaskelma (MEUR) 

  2017
12 kk
2016
12 kk
     Liikevaihto 51,6 64,2
     Liikevoitto/-tappio -6,2 2,5
     Rahoitustuotot ja -kulut 0,4 0,6
     Tulos ennen veroja -5,8 3,1
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista -4,8 3,5
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista 1,7   
Kauden tulos -3,1 3,5
Kauden laaja tulos yhteensä -3,2 3,5
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille -3,1 3,5
     
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille -3,2  3,5
     
Tulos/osake jatkuvista toiminnoista, EUR -0,133 0,098