Osakkeenomistajat

Osakkeen kurssikehitys ja vaihto vuonna 2017

Bittium Oyj:n osakkeen päätöskurssi vuoden 2017 lopussa oli 5,65 euroa, korkein kaupantekokurssi oli 7,88 euroa ja alin 5,55 euroa. Vuoden aikana Bittium Oyj:n osakkeiden vaihto Nasdaq Helsinki Oy:ssä oli 83,1 miljoonaa euroa ja 12,7 miljoonaa osaketta, mikä vastaa 35,5 prosenttia osakekannasta. Bittium Oyj:n markkina-arvo 31.12.2017 oli 201,7 miljoonaa euroa.

Osakkeen keskikurssi ja vaihto 2012–2017

 

Osakkeen kurssikehitys Nasdaq Helsingissä 2012–2017